MijnAOV.com

Ons fraudebeleid

In de verzekeringsbranche is vertrouwen essentieel. Jij vertrouwt op een goede afhandeling van je schade, wij vertrouwen erop dat je ons correct informeert.

Diverse onderzoeken tonen helaas aan dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Ook merken we dat ‘eerlijke’ klanten voorstander zijn van een hardere aanpak van verzekeringsfraude.

Wat is fraude?

Reaal hanteert de volgende definitie van fraude: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of (bij levens- en sommenverzekeringen) de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Voorbeelden van fraude

Het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar.
Het niet eerlijk vertellen van wat er is gebeurd.
Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
Meer claimen dan de geleden schade.
Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen we fraude op?

Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren.
Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes te detecteren.
De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.

Jij ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelen van terechte schadeclaims. Daarmee bieden we je een hoger serviceniveau.

Wat doen we bij fraude?

De van fraude verdachte persoon ontvangt een brief waarin de fraudezaak wordt toegelicht.
De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald - teruggevorderd.
Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst.
De verzekeraar plaatst je op een interne incidentenlijst.
We melden de fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘incidentenregistratie’ bijhoudt. Andere verzekeraars in Nederland raadplegen dit register ook. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wil je meer informatie over de Stichting CIS kijk dan op de website van Stichting CIS.
Aangifte bij de politie.

Waarom fraudebestrijding?

Via je premie betaal je mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebestrijding.